AGA - människorna, fabriken och uppfinningarna

aga_25
AGA-fabriken från omkring 1920.

AGA_ab_032
AGA Lidingö 1932

aga_ab:017
AGA Lidingö ca 1918

Vid stranden av Lilla Värtan på Lidingö utanför Stockholm skjuter en mörkröd tegelbyggnad av modernt snitt i höjden, omgiven av tegelhus av betydligt äldre datum. Härifrån styrdes fram till slutet av 1990-talet ett av världens dominerande gasföretag - under nästan hela århundradet Lidingös största arbetsplats, där det en gång myllrat av människor på verkstäder och kontor - alla anställda av AGA.

År 2004 firar AGA sitt 100-årsjubileum. Detta har gett oss anledning att åter igen gräva i det unika bild- och intervjumaterial vi tog fram till boken "Vi som byggde AGA" (Ordfront 1987). En del av det presenterar vi i den här bildserien, där vi valt bilder som beskriver utvecklingen under de första femtio åren, med fokus på människorna bakom Gustaf Daléns berömda uppfinningar liksom AGA:s karaktär av diversehandel (se "AGA-trädet") och bruk.

I dag ingår AGA i den tyska koncernen Linde Group, det svenska huvudkontoret ligger i Hallonbergen och verksamheten är koncentrerad till gas. AGA Gas finns visserligen kvar på "tomten" (som området hette i folkmun), men är numera ett av 25 företag på Dalénum, som blev det nya namnet när AGA flyttade huvudverksamheten.

I början av 2004 står en dryg tredjedel av AGA:s gamla lokaler tomma, och kommunen har långt framskridna planer att bygga bostäder på området , där byggnader med kulturhistoriskt område ska bevaras, med målet att "skapa en levande stadsdel där arbete och boende kan förenas".

Helene Broms och Nina Enström
Juni 2004