Bruno var pionjär

aga_af_004
AGA-biografen.

aga_ap_016
Bruno Kerger

Bruno Kerger var en av arbetarrörelsens pionjärer på Lidingö. Han började på AGA 1917. Och slutade 1964 – på egen begäran! Då var han 75 år och använde fortfarande en svarv från sina första år för vissa arbeten.

Sommartid brukade fruarna i Bergsätra komma ner med lunchkorgar till sina män. På den tiden hade man en timmes lunch. Vid vackert väder satt man i Ekbacken vid Gamla Brostugan. Brunos fru, Elin, var en av de sista som höll fast vid denna tradition, berättar dottern Ulla Eriksson. Ulla föddes i köket på Mittvägen i Bergsätra. Den lunchen kom Bruno för sent tillbaka till jobbet, han måste springa och hämta barnmorskan på Sveavägen.

Både Bruno och Elin var aktiva inom arbetarrörelsen på Lidingö. På 20-talet startade Bruno ett ABF-bibliotek. Först höll man till i Kergers kök, senare flyttade man ner till ett före detta skomakeri på Mittvägen. Elin var med om att bilda socialdemokratiska kvinnoklubben 1929. Klubben satte igång studiecirklar i olika ämnen som samhällskunskap, litteratur och fredsfrågan. Bruno hann också med att vara maskinist på kvartersbiografen Röda Ugglan i Bergsätra. Där visade man stumfilmer på 20-talet. När ljudfilmen kom i början av 30-talet köpte Bruno tillsammans med Gottfrid Johansson biografen. Man fick köpa ljudfilmsanläggningen förmånligt av AGA som tillverkade sin första ljudfilmsapparat 1929.

På Röda Ugglan visades två olika filmer varje vecka plus matinéfilmer lördag och söndag. Alla i familjerna Kerger och Johansson var engagerade i biografen. Bruno skötte filmerna, Gottfrid var vaktmästare i fin mössa och kavaj med guldgaloner. Fruarna satte upp affischer, tog emot i kassan och städade.

På semestrarna for familjen Kerger ut i sin motorbåt som man köpte 1928. Först låg båtarna olovandes vid Skärsätra ångbåtsbrygga men Bruno tog också initiativ här, och bildade Skärsätra båtklubb på 30-talet.

Helene Broms och Nina Enström