Havrekvarnen på Kvarnholmen

havrekvarn8
Havrekvarnen 2001.

Havrekvarnen på Kvarnholmen uppfördes efter ritningar av arkitekten Artur von Schmalensee 1927-28. Den är ett framträdande exempel på tidig funktionalism som då som nu väcker uppmärksamhet genom sin förstklassiga utformning. Havrekvarnen är unik, genom sin roll i arkitekturhistorien.

Kvarnen togs ur drift på 1980-talet och har därefter, orörd, fått stå och sakta förfalla. Inredning och maskineri är till stora delar bevarade men vissa delar av byggnaden är svårt skadade.

Fotografen Albin Dahlström gjorde 2001 en dokumentation av Havrekvarnen på uppdrag av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Följ med in i Havrekvarnen!

På nästa sida möter du en bild av Arthur von Schmanlensees originalritning. Klicka på ritningen och du får se bilder i 360 grader som gör att man får känslan av att stå på plats inne i kvarnen!