AGA Lidingö, interiör av kök, Tysta skolan, Lidingö. Foto: AGA, 1942

logo