Ångmaskinen vid Ryds gamla schakt i Höganäs kolgruvor var en av de största ångmaskinerna som Owen tillverkade. Maskinen är numera uppställd i Tekniska museet.
Foto Nisse Cronestrand, Tekniska museet.

logo